Min forfatterblog

Min forfatterblog

Om min blog

Temaer som har relation til mine bøger.

Mine tre biografier

Mine spirituelle bøgerPosted by Lissie Lundh 22 Aug, 2015 12:44

”Mystikerne formidler ikke abstrakte tanker men levet liv”

For ti år siden udkom min første bog, og siden den tid har jeg skrevet tre biografier om katolske helgener/mystikere: Pater Pio – mennesket og mystikeren, Clara af Assisi – fattigdommens mystiker og Edith Stein - en biografi.

Det har ikke været min hensigt at beskrive nogle idealmennesker, men at betragte disse mystikere som mennesker af kød og blod. I hver bog har jeg søgt at komme ind til det enkelte menneske, forstå det og beskrive hans/hendes åndelige udvikling. For efter min opfattelse er det netop disse menneskers åndelige udvikling, der gjorde dem til helgener og mystikere.

Disse mystikeres bøn, meditation og åndelige udvikling fik dem ikke til at lukke af for andre menneskers problemer. De var tværtimod i høj grad opmærksomme på andre menneskers behov og prøvede alle – netop med den styrke de fik i bøn og meditation – at vende sig mod den fysiske verden og hjælpe de mennesker, de var omgivet af. I virkeligheden regnes det for falsk mystik, hvis den bedende ikke vender sig mod sine medmennesker for at vise dem kærlighed og hjælp.

I arbejdet med mine biografier har jeg ofte erfaret, at mystikerne ikke formidler abstrakte tanker, men levet liv, og dette ligger som en understrøm i mine bøger.