Min forfatterblog

Min forfatterblog

Om min blog

Temaer som har relation til mine bøger.

Bernadette af Lourdes

Mine spirituelle bøgerPosted by Lissie Lundh 23 Aug, 2015 11:21

”Kilden i Lourdes”

Jeg har i længere tid arbejdet med at skrive en biografi om Bernadette af Lourdes (1844-1879), der havde en række visioner af Jomfru Maria. I en af visionerne pegede Jomfru Maria på et sted på jorden, hvorefter Bernadette begyndte at grave i jorden på netop dette sted. Derved begyndte en kilde at springe frem, og denne kilde viste sig at være helbredende, hvilket gjorde Lourdes til et pilgrimsmål.

Til at begynde med interesserede det mig, at Bernadette, der var en fattig fjortenårig pige, der hverken kunne læse eller skrive, kunne få disse visioner, hvor hun erfarede dyb teologisk og mystisk viden, hvor temaet var dette, at mennesker vender ryggen mod Gud.

Det interesserede mig at finde ud af, hvordan Bernadette kunne få så stor viden og åndelig erfaring uden hverken at kunne læse eller skrive. Det interesserede mig også, at det havde været umuligt for kirken at finde noget i visionernes temaer, som var i modsætning til kirkens lære, Bibelen, mystikernes erfaringer og så videre.

Jeg begyndte at læse om den periode, hvor Bernadette boede i Lourdes, og hvor hun havde visionerne. Og i den forbindelse har jeg haft glæde af, at der findes troværdige bøger om denne periode, hvor jeg kunne komme tæt på Bernadette. Mange vidner har således fortalt om hende, men først og fremmest har jeg haft glæde af hendes egne skrifter - for hun lærte senere at læse og skrive. Men det var også interessant at læse politirapporter, for hun blev ofte afhørt med det formål at skræmme hende væk fra grotten og kilden, fordi det skabte røre i den lille by. Det var også fascinerende at læse, hvordan denne fattige fjortenårige pige kunne svare klart, ligefremt og med friskhed – over for den politikommissær, som alle i Lourdes frygtede.

Da jeg var færdig med at læse og skrive om perioden i Lourdes, fortsatte jeg med at beskæftige mig med Bernadettes tid i klostret i Nevers, hvor hun boede de sidste tretten år af sit liv. Og her blev jeg slået af, hvor smukt og dybt hun prøvede at udleve det, hun havde oplevet i visionerne – hun prøvede at gøre små ting med stor kærlighed.